Indian Association of Dermatologists,
Venereologists & Leprologists

Gujarat State Branch

img

About Us

IADVL GSB Presidents & Hon. Secretaries of Gujarat

Sr. No. President Hon. Secretary Year
1 DR. PRIYANKA SUTARIA DR. PIYUSH BORKHATARIA 2023
2 Dr. Jagdish Sakhiya Dr. Yogesh Bhingaradia 2022
3 Dr. Nipul Vara Dr. Rashmi Mahajan 2020
4 Dr. Nipul Vara Dr. Rashmi Mahajan 2021
5 -- - 2019
6 -- -- 2018
7 -- -- 2017
8 -- -- 2016
9 Dr. Kamaljit Singh Dr. Chiray Bardoliwala 2015
10 Dr. Harish H. Parikh Dr. Suresh T. Patel 2014
11 Dr. Dhirendra Muni Dr. Bhavesh Mehta 2013
12 Dr. Rekha Solanki Dr. Aarti Shah 2012
13 Dr. Girish Gandhi Dr. Paresh Patel 2011
14 Dr. Hitesh Patel Dr. Kamaljit Singh 2010
15 Dr. Bela Shah Dr. Kirtiben Parmar 2009
16 Dr. Jitendra P Modi Dr. Vijay R Saini 2008
17 Dr. M. G. Desai Dr. Dhirendra D. Muni 2007
18 Dr. Mukesh D. Popat Dr. Samir Vasavada 2006
19 Dr. Vikas Desai Dr. Deepak Patel 2005
20 Dr. Ajay R. Parikh Dr. Ravindra O. Patel 2004
21 Dr. Anugrah A. Parikh Dr. Bela J. Shah 2003
22 Dr. Mahesh P. Pancholi Dr. Jitendra P. Modi 2002
23 Dr. Janak K. Thakkar Dr. P. M. Ramotia 2001
24 Dr. Rajesh M. Buddhadev Dr. Vikas K. Desai 2000
25 Dr. Chetan N. Patel Dr. Ajay Parikh 1999
26 Dr. Ranjal C.rawal Dr. Deepak Parikh 1998
27 Dr. Dinesh P. Shah Dr. Vinayak L. Vyas 1997
28 Dr. Bimal P. Cjoksi Dr. Girish M. Gandhi 1996
29 Dr. Yogesh S. Marfatia Dr. Chetan N. Patel 1995
30 Dr. Sudhir B. Pujara Dr. Anugrah A. Parikh 1994
31 Dr. L.p.ghodasara Dr. Mukesh D. Popat 1993
32 Dr. Bharat I. Lalwala Dr. Rajesh M. Buddhadev 1992
33 Dr. Rohit V. Desai Dr. Yogesh S. Marfatia 1991
34 Dr. K.m.acharya Dr. Janak K. Thakkar 1990
35 Dr. Aniruddha Vyas Dr. Rohit V. Desai 1989
36 Dr. Girish Shah Dr. Bharat I. Lalwala 1988
37 Dr. B. C. Kamdar Dr.l.p. Ghodasara 1987
38 Dr. R.R. Gupta Dr. Aniruddha Vyas 1986
39 Dr. Arvind C. Patel Dr. R.R. Gupta 1985
40 Dr. Suresh Joshipura Dr. R.R. Gupta 1984
41 Dr. Mahendra V. Dhopte Dr. Suresh Joshipura 1983
42 Dr. Pravin B. Haribhakti Dr. Arvind C. Patel 1982
43 Dr. Jatin Sheth Dr. Mahendra V. Dhopte 1981

Website Designed by : Megh Technologies